Nykytanssi, Lyrical, Contemporary jazz

Nykytanssi

Nykytanssissa perehdytään liikkeen ja ilmaisun luonnollisuuteen ja etsitään oman liikelaadun löytämistä erilaisten tyylien ja tekniikoiden kautta. Nykytanssi kehittää kehontuntemusta ja erilaisia liikevalmiuksia. Tunnit sisältävät kehon linjauksiin, painovoimaan, dynamiikkaan ja tilan käyttöön tutustumista hyödyntäen mm. lattiatekniikkaa, improvisaatioharjoitteita ja tanssillisia sarjoja. Mukaan tarvitset mukavat ja rennot treenivaatteet sekä juomapullon. Tunneilla ollaan paljain jaloin / sukat.

Lyrical

Lyrical on tanssillinen tunti, jossa korostuu liikkeeseen eläytyminen, musiikin tulkitseminen, erilaiset laadut ja kehon kokonaisvaltainen käyttö. Lyrical pohjautuu baletin, jazztanssin ja nykytanssin tekniikoihin ja tunnilla harjoitellaan mm. erilaisia piruetteja, hyppyjä ja niiden yhdistelmiä. Tanssisarjojen liikekieli on herkkä ja pehmeä, mutta samalla myös vahva ja dynaaminen. Lyrical kehittää tanssijan ilmaisukykyä. Mukaan tarvitset joustavat treenivaatteet ja juomapullon.

Tunnilla ollaan paljain jaloin/sukat/päkiätossut.

Contemporary jazz

Contemporary jazz yhdistää nykytanssin ja jazztanssin liikekieltä ja tekniikkaa monipuolisesti ja vaihtelevasti. Tanssisarjat ja harjoitteet sisältävät jazztanssille ominaista dynaamiikkaa ja aksentointia sekä nykytanssille ominaista soljuvuutta, painovoiman hyödyntämistä ja lattiatekniikkaa. Lajissa keskitytään vartalon kokonaisvaltaiseen käyttämiseen, ilmaisuun ja musiikin kuunteluu sekä liikkeen virtaamiseen ja tanssista nauttimiseen. Tunneilla tehdään harjoitteita monipuolisesti sekä keskilattialla että tilan poikki.

Varusteiksi sopivat joustavat, rennot treenivaatteet, sukat/päkiäsuojat/jazztossut ja paljaat jalat.