Lastentanssi

Lastentanssitunneilla pyritään herättämään lapsen kiinnostus tanssiin, rohkaistaan lasta nauttimaan liikkumisesta ja ilmaisusta musiikin ja rytmin vietävänä sekä opetellaan olemaan ryhmän jäsenenä. Lapset opettelevat myös olemaan tunnilla ilman vanhempaa.

Lastentanssitunnit ovat ponnahduslauta myöhempää tanssinharrastusta varten. Tunneilla opetellaan oman kehon hallintaa ja tuntemista perusliikuntataitoja kehittäen.

Ryhmissä tanssitaan pieniä, ikätasolle sopivia tansseja yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Lastentanssituntien tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisimman laaja-alainen ja monipuolinen kuva tanssin maailmasta; tunneilla harjoitellaan mm.hip hopin, baletin ja paritanssin perusteita, luovutta ja hauskanpitoa unohtamatta!

Mukaan tarvitset mukavat ja rennot treenivaatteet sekä juomapullon. Tunneilla ollaan paljain jaloin tai tossut jalassa.