ACADEMY

INFO

Wimma Academy on Tanssikoulu Wimman tavoitteelisten tanssijoiden koulutusohjelma, joka mahdollistaa yksilön kehittymisen yhteisön kehittymisen rinnalla. Tarkoituksena on luoda paikka, jossa samankaltaiset tavoitteet omaavat oppilaat pääsevät harrastamaan tanssia motivoituneessa, eteenpäin pyrkivässä ja taitotasollisesti edistyneissä ryhmissä.

Pieni yhteisö antaa mahdollisuudet yksilöllisempään opetukseen ja ohjaukseen, monipuolisempaan ja kokonaisvaltaisempaan tanssijuuden tarkasteluun sekä tiiviimmän tanssiyhteisön luomiseen. Wimma Academy tulee tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa varmistaen laajan osaamisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen, jossa oppilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan.

Upean yhteistyökumppanimme FYSIO 2000 hyvinvointikeskusen ammattilaiset varmistavat, että jokainen tanssija saa heille räätälöidyn huolenpidon.

 

ACADEMYN 2021-2022 RYHMIIN VALITUT:

Show lapset: Sini Varis, Viola Varis, Hilma Antila, Siiri Lahti, Aada Kuoppala, Selina Huttunen, Veera Hallila.

Street junnut: Melissa Lehdontie, Sara Pohjasmäki, Aino Tikkala, Melina Hautala, Pulmu Harju-Ontto, Ansa Heinämäki, Oona Hakkarainen, Senja Järvenpää, Lumi Kivistö, Enna Etula, Nuppu Koski-Lammi.

Show junnut muodostelma: Seela Palo, Eevi Timonen, Helmi Siloaho, Anni Pellikka, Siiri T., Neea Hakala, Elsa Lahti, Elle Orell, Neea Jousmäki, Viivi Västinsalo, Fanni Kero, Helmi Pussinen, Alisa Kytölä, Assi Antila.

Show junnut pienryhmä: Siiri Hautakorpi, Iiris Takkunen, Viivi Jonsson, Effi Kohtala, Iida Ylimäki, Nelli kankaanpää.

Street aikuiset ryhmä 1: Marleena Kurunsaari, Annu Valtasaari, Ilona Hautamäki, Aada Nuutinen, Noora Laakso, Sofia Haapa-Aho.

Street aikuiset ryhmä 2: Hely Pollari, Nesibe Ates, Iida Lauttamus, Venla Aro, Jonna Mäenpää, Salla Mäki-Jouppila, Pilvi Haatainen.

Show aikuiset: Sara Harjamäki, Lotta Rantavuori, Rebekka Holkko, Maiju Lehtikangas, Elina Jussila, Laura Nurro, Miina Kangas.

Latino show aikuiset 3: Tuula Heimonen-Lankio, Anne-Maj Lauri, Annukka Heinämäki, Mari Lahdensuo, Anne Harju-Ontto, Tuula Peltoniemi, Teija Matalamäki.

Latino show aikuiset 2: Eeva Lehtolainen, Päivi Hakala, Saara Jylhä, Hanna Pantsu, Jenna Kivenmäki, Mia Rantala, Arto Petjala.

Latino show aikuiset 2: Pia Rajamäki, Anne Vihelä, Hanna Rautava, Marita Ylevä, Tiina Harju, Maija Karppi, Johanna Karjanlahti.

Latino show aikuiset: Eveliina Kalliomäki, Janette Ojaniemi, Ilona Haapolahti, Sofia Kangas, Nesibe Ates, Iida Lauttamus, Sanni Jokela, Mandi Huhtala.

HINNASTO

Oppilas sitoutuu koko lukuvuodeksi; syyskausi 2021 – kevätlukukausi 2022.
Syys- ja kevätkaudesta laskutetaan omat lukukausimaksunsa.
Lukukausi on mahdollista jakaa kuukausittain maksettaviin eriin. Academyn kausimaksuista ei alennuksia.

Academyn oppilailla on mahdollisuus käyttää Fysio2000 kuntosaleja oheisharjoitteluun edullisesti. Myös tanssijoiden perheenjäsenet saavat alennuksen kuntosalien käytöstä. Alennushinnat päivitetään hinnastoon pian.

Lisäksi lukuvuoden 2021-2022 koreografia-/leirimaksu 80 €/tanssija – laskutetaan kesäkuussa 2021. Sisältää: neljä leiripäivää lukuvuoden aikana.

 

Lapset            400 € (tai 80 €/kk)

Sisältää: Koreografiatunti 1h, tekniikkatunti 1 h, baletti-/fysiikka&kehonhuolto-tunti 1 h,

1 vapaavalintainen tunti 

yht. 4 h/vko

(yhden tunnin hinta 5,90 €)

Show junnut           550 € (tai 110 €/kk)

Sisältää: Koreografiatunti 1 h, tekniikkatunti 1,25 h, baletti 1 h, fysiikka&kehonhuolto-tunti  1 h,

1-3 vapaavalintaista tuntia 

yht. 5,25-7,25 h/vko

(yhden tunnin hinta 4,50 €)

Street Junnut    500 € (tai 100 €/kk)

Sisältää: Koreografiatunti 1 h, tekniikkatunti 1,25 h, Street freestyle 1 h, fysiikka&kehonhuolto-tunti  1 h,

1-2 vapaavalintaista tuntia Wimman lukujärjestyksestä,

yht. 5,25 h/vko

(yhden tunnin hinta 5,60 €)

 

Aikuiset          500 € (tai 100 €/kk)

Sisältää: Koreografiatunti 1 h, tekniikkatunti 1,25 h, baletti (showtanssijat) / lattiatyöskentely (street-tanssijat) 1 h, fysiikka&kehonhuolto-tunti 1 h,

1 vapaavalintainen tunti Wimman lukkarista,

yht. 5,25 h/vko

(yhden tunnin hinta 5,60 €)

Latino show Aikuiset         340 € (tai 68 €/kk)

Sisältää: Koreografiatunti 1 h, teknikkatunti 1,25 h, baletti-/fysiikka&kehonhuolto-tunti 1 h,

yht. 3,25 h/vko

 

YHTEYSTIEDOT

Yrittäjäntie 8, 60100 Seinäjoki

tanssiwimma(at)gmail.com

040-5420172 (arkisin klo 10-16)

 

[lomake]

TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminnan arvopohja

 • Tavoitteellisuus ja oikeus hyvään opetukseen– yksilön ja yhteisön kehittymistä tukevat määrätietoiset ja laadukkaat tavoitteet ja ammattitaitoinen opetus, joiden kautta pyrimme pitkäkestoisiin oppimistuloksiin
 • Turvallisuus ja luottamus – fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä oppilaan on hyvä kasvaa etsien, löytäen ja oppien uutta itsestään, toisista ihmisistä ja tanssista
 • Ilo ja positiivisuus – ilo kuuluu oppimiseen ja arvostava vuorovaikutus jokapäiväiseen toimintaamme
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – jokainen oppilas nähdään ja kohdataan ainutlaatuisena ja yhtä arvokkaana

Toiminnan tavoitteet 

Wimma Academyn toiminnan tavoitteena on mahdollistaa tanssiharrastus, jossa voi edetä, menestyä ja luoda hyvän pohjan kohti tanssin ammattilaisuutta. Näitä tavoitteita pyrimme saavuttamaan selkeyttämällä kisaryhmien toimintaa niin yksilöiden kuin ryhmien tasolla, jotta oppilaan tanssipolkua on helpompi seurata ja tukea.

Yksilö

 • Luodaan jokaiselle oppilaalle yksilöllinen suunnitelma tulevasta lukuvuodesta yhteistyössä opettajan, oppilaan ja vanhemman kanssa. Näissä keskusteluissa käydään läpi oppilaan tarpeet, toiveet ja tavoitteet, vanhemman mahdolliset ajatukset ja näkemykset, sekä opettajan huomiot oppilaan tilanteesta
 • Käydään opettajan ja oppilaan kanssa kahdenkeskiset palaute- ja arviointikeskustelut kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan keskusteluihin ja erityisesti lapsiryhmien kohdalla toivotaan vanhempien läsnäoloa.
 • Keskusteluissa hyödynnetään arviointilomaketta
 • Yhteistyö fysioterapeutin kanssa – jokaiselle oppilaalle tehdään oma kehokartoitus, jossa tarkastellaan mahdolliset tarpeet vahvistaa ja kuntouttaa

Ryhmä

 • Academyn oppilaille tarkoitettuja edistyneen tason lajitunteja sisällytetään lukujärjestykseen (koskee junnujen ja aikuisten ryhmiä)
 • Ryhmän sisäiseen ilmapiiriin ja ryhmähenkeen kiinnitetään huomiota viikkotunneilla ja yhteisten joukkueiltojen kautta. Ryhmän jäsenet tuntevat toisensa paremmin, tietävät yhteiset lukuvuoden tavoitteet ja toimintatavat ja sitoutuvat niihin

Näiden sisältöjen myötä pyrimme lisäämään oppilaan ja kotijoukon ymmärrystä tanssista kokonaisvaltaisena harrastuksena, jossa myös omatoimisuudella on iso merkitys. Haluamme toimintamme kautta turvata terveen ja pitkäjänteisen tanssijuuden kehittymisen. Tiivis yhteisö, jossa kaikilla on samankaltaiset tavoitteet, motivoi, edistää ja tukee päämäärien saavuttamista. Tällaisessa tilanteessa yksilö nostaa ryhmän tasoa ja ryhmä yksilön tasoa.

Yleiset sisällöt 

 • Yhteistyö fysioterapiayrityksen kanssa; luennot oppilaille, vanhemmille ja opettajille, tuntien seuraaminen fysioterapeutin näkökulmasta, yksilöllinen oppilaan ohjaaminen
 • Viikkotunnit; koreografiatunti, tekniikkatunti, pakollinen lajioheistunti, fysiikka&kehonhuolto-tunti ja vapaavalintaiset lajitunnit
 • Mahdollisuus hakea soolo- ja duo-koreografioihin
 • Kilpailut ja esiintymiset
 • Leiri-/koreografiapäivät – Tunnit sisältävät koreografioiden tekoa, ohjeistusta tanssijalle tärkeästä oheisharjoittelusta sekä tietoa ravitsemuksesta, palautumisesta yms. Yksilöllisen treenipäiväkirjan tekeminen kuuluu osana leiripäiviin/fysiikkatunteihin
 • Tanssikulttuurin esille tuominen: tutustutaan eri tanssilajien historiaan, tekijöihin, tyylisuuntauksiin mm. videoiden ja vierailujen kautta ja tehdään tutuksi tanssiala ammattina
 • Vierailijoiden workshop-kurssit (osallistuminen vapaaehtoista (eivät sisälly kausimaksuun)
 • Yhteistyö Fysio2000 -fysioterapiayrityksen kanssa: mahdollisuus käyttää Fysio2000 kuntosaleja oheisharjoitteluun edullisesti. Myös tanssijoiden perheenjäsenet saavat alennuksen kuntosalien käytöstä. (Fysio2000 hinnat Academyn oppilaille ja perheenjäsenille löytyvät hinnastosta)

EK-ryhmissä mukana oleminen edellyttää:

 • sitoutumista ryhmään koko kaudeksi 2021-2022
 • osallistumaan kaikkiin kauden alussa ilmoitettuihin kilpailuihin ja -tapahtumiin
 • harjoittelemaan tunneilla ahkerasti ja käymään ryhmän omissa- sekä vapaavalintaisissa harjoituksissa säännöllisesti
 • mahdollisten poissaolojen korvaamista muilla tunneilla
 • kisa- sekä kausimaksujen hoitamista ajallaan syksyllä 2021 sekä keväällä 2022
 • kisa-asun hankkimisen ja kustantamisen ryhmän opettajan antamien ohjeiden mukaan
 • rehtiä ja hyvää yhteishenkeä edistävää käytöstä opettajaa ja joukkuetovereita kohtaan
 • tanssikoulumme ja ryhmän edustamista hyvien käytöstapojen mukaisesti

HAKU AUKI!

Haku Academyn lukuvuoden 2021-2021 ryhmiin 3.-28.5.2021!
Infoa hakumenettelystä tulossa pian..

TANSSILAJIT

Academyn päätanssilajit ovat SHOW, STREET ja LATINO SHOW!

Oheislajeina baletti sekä fysiikka&kehonhuolto. Lisäksi valinnaiset lajit tukevat tanssijan kehitystä monipuolisesti.

ACADEMY
AIKATAULUT

WIMMA
AIKATAULUT

Yhteistyössä:

FYSIO 2000:nen ammattilaiset varmistavat, että jokainen tanssija saa heille räätälöidyn huolenpidon.